Vzdelávanie nie je len o sedení v laviciach

Dôkazom toho je aj široká škála mimoškolských aktivít organizovaných SOŠ technickou a agropotravinárskou, ako sú projekty, exkurzie, súťaže a krúžková činnosť. Pravidelne každý rok sa 20 študentov našej školy zúčastňuje projektu Erasmus +, cez ktorý sa dostávajú  na odbornú prax do zahraničia. V školskom roku 2021/2022 pôjdu študenti do Maďarska a do Čiech. Tento rok sme pre istotu vyberali len okolité krajiny. Študenti sú zapojení v projekte Moderné vzdelávanie pre prax II, kde cez extra hodiny majú rozšírené vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích, ale aj odborných predmetov.

Študenti všetkých odborov chodia počas svojho štúdia na odborné exkurzie spojené s ich profesijným rozvojom. Na zaplatenie cestovného škola aktívne hľadá sponzorov, aby si to mohol dovoliť každý jeden študent. 

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ SA PRESVEDČIŤ MEDZI NÁS AJ TY!