6446 K kozmetik

Absolventi tohto odboru ovládajú kompletné kozmetické ošetrenie tváre a tela manuálne a s prístrojovou technikou, ovládajú rozličné druhy líčenia a korekcie na základe estetických princípov, módnych trendov a vedia ich zosúladiť s celkovým vzhľadom zákazníka,  organizovať a riadiť činnosť prevádzky.

Majú uplatnenie v kozmetických salónoch, v súkromnom podnikaní, v prevádzkach hotelov, v liečebných zariadeniach, v predajniach kozmetiky a parfumériách, prípadne ako súkromný dealeri kozmetického materiálu a pomôcok. 

Žiaci sa pripravujú na kvalifikovanú prácu  v kozmetických salónoch, môžu sa uplatniť aj v obchodnej sfére kozmetického priemyslu,  v kúpeľných zariadeniach a wellness centrách.