prevádzka obchodu

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola služieb