Župné dni 2022

Dňa 13. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnili viaceré zaujímavé akcie pri príležitosti Župných dní  organizovaných Košickým samosprávnym krajom. V rámci Dňa otvorených dverí sme privítali návštevníkov, ktorým sme predstavili našu školu a umožnili im vyskúšať si zaujímavé aktivity ako napríklad detekciu kovovhmaty a chvaty sebaobrany, streľbu zo vzduchovej zbrane a daktyloskopiu.

Zlatým klincom však bola Maturita tretieho veku, ktorú sme pripravili v spolupráci s miestnou pobočkou Jednoty dôchodcov Slovenska. Vedomosti a skúsenosti preverené životom mohli naši seniori prejaviť v oblastiach: história a súčasnosť regiónu a znalosť miestneho folklóru. V súťaživej ale veľmi priateľskej atmosfére sme spomínali na významné udalosti, miesta a osobnosti späté s našim mestom a jeho okolím. V záverečnej disciplíne sme si aj zaspievali slovenské ľudové pesničky. Samozrejme nechýbalo ani „maturitné vysvedčenie“, ktoré naši súťažiaci dostali na záver.

Veríme, že v podobnom duchu uskutočníme ešte mnohé aktivity, ktoré prispejú k budovaniu pozitívneho povedomia o našej škole a k zlepšeniu medziľudských vzťahov medzi rôznymi generáciami.