Voda nad zlato

To, že mladým nie je jedno v akom prostredí žijú a že sa k nemu chcú správať lepšie ako predošlé generácie potvrdili aj dvaja žiaci našej školy, Adam Kiča a Denis Urban v rámci finále súťaže Voda nad zlato.

Voda nad zlato – takto zaujímavo znela výzva Predsedu Košického samosprávneho kraja, p. Rastislava Trnku, ktorý bol vyhlasovateľom súťaže pre študentov stredných škôl v Košickom kraji v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Predstavili projekt Zadržiavania dažďovej vody prostredníctvom  zachytávania dažďovej vody cez systém odkvapových rúr do zberných nádrží s cieľom jej ďalšieho využitia na polievanie kvetín a zelene na škole.

A umiestením na druhom mieste potvrdili to, že máme veľmi šikovných a kreatívnych študentov, ktorí našu školu perfektne reprezentovali. Chlapci, ďakujeme!  

Súťaž sa realizovala v rámci projektu „Ochráňme sa adaptáciou“, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Video zo súťaže