Jubileum Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom

Video z osláv a DOD

Aj keď je Strážske malé mestečko, nechýba mu stredná škola. Jej počiatky siahajú do roku 1958, keď vznikla Poľnohospodárska učňovská škola, neskôr premenovaná na Poľnohospodárske odborné učilište. S týmto zameraním škola fungovala do roku 1992, keď vznikla Stredná priemyselná škola dopravná. Spolu s poľnohospodárskym učilišťom a dievčenskou odbornou školou, ktorú neskôr nahradila škola podnikania. V nadväznosti na potreby trhu práce sa postupne vykryštalizovali odbory, o ktoré je záujem zo strany žiakov, rodičov i zamestnávateľov. Základ tvoria študijné odbory prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia a populárny odbor ochrana osôb a majetku.

Tento školský rok sa nesie v duchu osláv 30-ročnej existencie Strednej odbornej školy, na ktorú sme patrične hrdí. Stovky absolventov uplatňujú svoje vedomosti a šíria dobré meno svojej alma mater  a každým rokom k nim pribúdajú ďalší.

Pri príležitosti vzácneho jubilea sa 19.10.2022 uskutočnili Oslavy výročia školy spojené s Dňom otvorených dverí. Atraktívne súťažné disciplíny pre žiakov základných škôl obohatil kultúrny program, ktorý si so záujmom pozreli  vzácni hostia – zástupcovia Rady školy, riaditeľov stredných škôl v okolí, primátor mesta Strážske, zástupkyňa Základnej školy v Strážskom a spolupracujúci zamestnávatelia -  ako aj všetci návštevníci.

Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére a bohatému programu osláv: reštaurácia Lavazza – p.Zuzana Semková, Aztéka -  p. Martin Hajdučko, KveTina – p. Martina Demčáková, cukráreň Katka – p. Blaško, reštaurácia Bisson – p. Martin Terebessy, Motokáry Strážske,  Obchod Mix – p. Imrich Meňovčík, firma Swido – p. Barila, Športový  Combat klub JPS Snina – p. Bonk a p. Madej a  Centrum voľného času Strážske.

Veríme, že naša stredná škola bude i naďalej kvalitnou vzdelávacou inštitúciou, pilierom odborného vzdelávania v regióne a dôležitým partnerom mesta a ostatných mestských a regionálnych organizácií.