Vitajte u nás!

Stredná odborná škola dopravy a služieb sídli v budove na ulici Mierová 727 v Strážskom. V interiéri školy sa okrem klasických kmeňových tried nachádzajú aj odborná učebňa dopravy, SJL a spoločenskovedných predmetov, učebňa odboru ochrana osôb a majetku, 2 učebne cudzích jazykov, informatiky, kabinety pedagogických zamestnancov a kancelárie nepedagogických zamestnancov, telocvičňa, dojo telocvičňa, zasadacie centrum. Školu v exteriéri dopĺňa školský dvor, polyfunkčné ihrisko a átrium a dielne. Nech sa páči, vsúpte:

Virtuálna prehliadka školy