Šport

Počas celého školskékho roka majú žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych športových aktivít a súťaží. Reprezentujú školu v školskej mix volejbalovej lige, floorbale dievčat, floorbale chlapcov, v bedmintone, v Cross fite, futbale chlapcov a dievčat. Na našej škole je možnosť kvalitného športového vyžitia, aj telesná a športová výchova sa tu berie vážne ;)

Žiaci majú možnosť využívať posilňovňu, Work-outové ihrisko, zmodernizovanú bežeckú dráhu a dve ihriská pre plážový volejbal. V rámci rehabilitácie môže vernejnosť na našej škole využívať služby rehabilitačno-relaxačného centra vrátane fínskej, parnej a ihnfrasauny.

Žiaci v študijnom odbore masér majú 5 hodín telesnej a kondičnej prípravy.