Školský parlament

Sme veľmi radi, že na našej škole aktívne funguje aj školský parlament. Vďaka podpore vedenia školy môže školský parlament pravidelne organizovať akcie zamerané na dobročinnosť, spríjemnenie štúdia, či osvetu o dôležitých témach.

Prácu školské parlamentu svojím skvelým prístupom koordinuje Mgr. Terézia Čipková, učiteľka anglického jazyka, v spolupráci s predsedníčkou parlamentu, Sárou Fajberovou, žiačkou IV. MAS triedy.

Náš parlament má 17 riadnych členov a 16 mimoriadnych. Členovia sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach, ktoré sa konajú raz za dva týždne. Z hlavných cieľov školského parlamentu taktiež vychádza úloha zastávania pripomienok žiakov a ich následná realizácia, preto sa predsedníčka s predsedom pravidelne zúčastňujú stretnutí s vedením školy a konzultujú požiadavky a otázky žiakov.

AKCIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU:

  • Mikulášska zbierka pre deti (28. 10. - 1. 12. 2022)
  • Úsmev pre seniorov (24. 10. 2022)
  • Týždeň duševného zdravia (10. - 14. 10. 2022)
  • Tematické dni (formálny, halloween, pyžamový, socik-style, no-backpack, ...)