Aktuálne informácie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 6. 12. 2022

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční prezenčnou formou 6. decembra 2022 v čase od 08.00 do 15.00 hodiny. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy.

Tešíme sa na Vás!

 

AKTUÁLNE KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Aktuálne kritériá prijímacích skúšok jednotlivých študijných odborov sú dostupné tu.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 5358 M ZUBNÝ ASISTENT

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v školskom roku 2023/2024 neotvárame štvorročný študijný program v dennom štúdiu – „zubný asistent“ (ZUA).