Úspešní žiaci

Naši žiaci získavajú počas štúdia mnohé ocenenia, umiestňujú sa na popredných miestach v odborných oblastiach, na Medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ako aj v stredoškolskej odbornej činnosti.