Po strednej...

Po maturitnej skúške sa naši študenti:

a) úspešne uplatňujú na trhu práce na stupni - stredný manažment v oblasti obchodu a cestovného ruchu (zamestnanci)

b) získané kompetencie počas štúdia uplatňujú vo vlastných podnikateľských aktivitách (živnostníci)

c) všetci študenti sú pripravovaní tak, aby mohli pokračovať v štúdiu na VŠ (študenti vysokých škôl na celom Slovensku, ako aj v zahraničí)