Ďalšie úspechy

Naši žiaci získavajú počas štúdia mnohé ocenenia v športových súťažiach, každoročne organizujeme lyžiarske kurzy, odborné exkurzie, besedy, divadelné a filmové predstavenia, jazykové olympiády a ponúkame široký výber krúžkovej činnosti.