JA Slovensko

Sme partnerskou školou organizácie Junior Achieventment Slovensko a vzdelávame našich študentov v programoch Etika v podnikaní; Podnikanie v cestovnom ruchu; Viac ako peniaze; Zručnosti pre úspech. Programy zvyšujú podnikateľskú, ekonomickú a finančnú gramotnosť. Študenti získavajú po absolvovaní programov certifikáty.