Dobročinné zbierky

Študenti sa každoročne zapájajú do celoslovenských zbierok Biela pastelka, Hodina deťom, Úsmev ako dar.