obchod a podnikanie

Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola podnikania