propagačné výtvarníctvo

Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok
Škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Môťovská cesta
Súkromná škola umeleckého priemyslu