Súkromá škola umeleckého priemyslu do 1.9. 2019 známa pod názvom Súkromná stredná umelecká škola

svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných stredoškolských zamestnancov pre oblasť mediálneho trhu – grafikov, výtvarníkov, fotografov, tvorcov krátkych animovaných filmov.

Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu študentov v oblasti súkromného podnikania a pri výbere vysokoškolského štúdia zameraného na dizajn a umeleckú tvorivosť. Študenti môžu získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, vzdelanie s umeleckou úrovňou, znalosť cudzích jazykov, zručnosti pri ovládaní grafických PC programov, sebavedomie a popri tom veľa zábavy a kreativity. 

Pozývame vás na DOD priamo na našej stránke

https://ssuszv.sk/den-otvorenych-dveri/