SŠUP poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Škola je materiálne a personálne vybavená na kvalitné štúdium stredného odborného vzdelania so zameraním na výtvarné umenie. Pripravuje stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov vo vyššie uvedených odboroch. Študenti sú vedomostne a manuálne pripravení vo vyštudovanom odbore podnikať alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Po skončení 4-ročného štúdia SŠUP umožňuje absolventom pokračovať v 2-ročnom špecializovanom pomaturitnom štúdiu, ktoré ich oprávňuje vyučovať na ZUŠ.