„Umenie zmýva z duší prach každodennosti“  Pablo Picasso

ŠUP Ružomberok ponúka stimulujúce prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych odvetví z oblasti umenia a dizajnu. Škola momentálne ponúka 10 štvorročných študijných odborov zakončených maturitnou skúškou a dva programy pomaturitného špecializačného štúdia zakončené absolventskou skúškou.

Charakteristickým znakom práce na škole je spojenie umenia a remesla po vzore slávneho Bauhausu – školy, ktorá prvýkrát prišla s myšlienkou aplikovania teoretických poznatkov v praxi. Škola má vybudované kontakty na mnohé inštitúcie v meste, aj na Slovensku, s ktorými spolupracuje. Študenti a pedagógovia sa zúčastňujú výstav a workshopov doma i v zahraničí. Škola reaguje na požiadavky modernej doby skladbou odborov a technickým zabezpečením ateliérov. Je tak pracoviskom, ktoré študentov dostatočne pripravuje na budúcu kariéru. Systém práce je postavený na projektovom vyučovaní, pričom žiaci počas polročných cyklov pracujú na jednotlivých zadaniach v rámci študovaného odboru. Popri práci získavajú množstvo teoretických poznatkov. Hlavný dôraz počas vyučovacieho procesu je kladený na zvládnutie moderných technológií, vyučovanie cudzieho jazyka, študenti zároveň nadobúdajú všeobecný kultúrny a historický rozhľad potrebný pre harmonicky rozvinutú osobnosť.

Benefity/Výhody

 • oddychové zóny v priestoroch školy
 • grafické dielne,  šijacie dielne, fotoateliér, fotokomora, dielne na prácu s drevom, potláčacie dielne textilné dielne, odborné výtvarné učebne, ateliéry na úrovni vysokej školy
 • vlastná odborná knižnica
 • vlastná telocvičňa  s posilňovňou, tanečným štúdiom a fitness štúdiom
 • školská galéria
 • budovanie bezbariérového prístupu – IROP
 • modernizácia vybavenie odborných učební – IROP
 • Kultúrno-poznávacie zájazdy po celej Európe – ľahšia maturita z teoretickej časti odbornej zložky
 • Pravidelné návštevy výstav v galériách a múzeách vo Viedni, Budapešti a Krakove
 • Návštevy významných výstav  a súťažných výstav, návštevy múzeí a galérií v celej  Európe
 • Odborné exkurzie –grafické štúdiá, reklamné štúdiá, tlačiarne, ..........
 • Celoslovenské a medzinárodné výtvarné workshopy
 • Účasť a ocenenia na celoslovenských a medzinárodných výtvarných a dizajnérskych súťažiach
 • Spolupráca s ÚĽUV-om

Naši žiaci zanechali stopy:

 • Kláštor pod Znievom – komunitná záhrada
 • Račkova dolina – drevené sochy
 • Mengusovce – oddychová zóna
 • penzión Sojka – Malatíny – prírodný altán, oddychové lavičky
 • Múzeum jaskyniarstva a prírody Liptovský Mikuláš – detské ihrisko
 • nové detské ambulancie Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši – dizajn stien a jeho realizácia v  ambulanciách a čakárňach detských ambulancií
 • materské škôlky v Ružomberku - dizajn stien a jeho realizácia vo vnútorných priestoroch škôlok

Práce našich žiakov dlhodobo vystavujeme v reštaurácii Mladosť, ktorá patrí Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši – výstavu aktualizujeme raz za polrok.

Uplatnenie absolventov na trhu práce – zamestnanci grafických a dizajnérskych štúdií, reklamných agentúr, ale najmä samostatne zárobkovo činné osoby a vlastníci grafických a dizajnérskych štúdií, či malých realizačných firiem, práca z domu prostredníctvom webu.

Naši absolventi známi na Slovensku a v zahraničí:

Módni návrhári:

Lenka Sršňová – Národná cena za dizajn 2019, kategória profesionálny dizajn – 3. cena

Martin Hrča –  víťaz súťaže Brillance Fashion Talent 2008; získal cenu Objav slovenskej módnej scény za rok 2009

Andrea Pojezdálová

Slávka Vlasová

Matúš Opálka – Národná cena za dizajn 2015, kategória produktový dizajn; prestížna cena Red Dot       Design Award 2015 za dizajn lineárneho svietidla INDI

Martina Labdová –Red Dot Design Award 2017 – cena za dizajn čajového setu

Noro Valuš – Freier Art Director Düsseldorf; Creative Art-Director Bon Prix Hamburg

Juraj Pecho – Art director grafické štúdio Praha

Matej Rabada – majiteľ dielne a na modrotlač a jeden z dvoch slovenských výrobcov  tradičnej ručnej modrotlače

Odbory vysokých škôl na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, Nemecku, vo Veľkej Británii  a Dánsku ktoré študujú naši absolventi:

sochárstvo ● maľba ● tvorba počítačových hier ● multimediálna tvorba ● záhradná architektúra ● architektúra ● architektúra a urbanizmus ● učiteľstvo ● reštaurovanie starých listín ● interiérový dizajn ● grafický dizajn ● dokumentárna kamera ● animovaný film ● filmová réžia ● scénografia ● odevný dizajn ● fotografia ● textilný dizajn ● priemyselný dizajn ● dizajn skla ● šperk ● dizajn obuvi ● vizuálna komunikácia ● ilustrácia kníh ● história umenia ●

Krúžky, ktoré ponúkame našim žiakom:

volejbal, aerobic, modelky, posilňovací, figurálna kresba, sieťotlač, šijeme spolu, fotoateliér, fotokomora, výtvarné techniky