odevný dizajn

Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
Súkromná škola umeleckého priemyslu Môťovská cesta