reklamná tvorba

Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Škola umeleckého priemyslu
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava