fotografický dizajn

Škola umeleckého priemyslu, Prešov
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec