Škola umeleckého priemyslu Trenčín je v Štátnom vzdelávacom programe pre skupiny 86 Umenie a umelecko-remeselná tvorba, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. septembra 2019 pod číslom 2019/5583:31-A1030 s účinnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc prvým ročníkom. Tento typ školy podporuje školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné odbory. Vzdelanie na škole rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizáciu umeleckej tematiky.

V súčasnej dobe máme na škole 12 umeleckých odborov končiacich maturitnou skúškou:

Odevný dizajn, Scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba, Grafický dizajn, Propagačná grafika, Reklamná tvorba, Fotografický dizajn, Animovaná tvorba, Dizajn interiéru, Priemyselný dizajn, Dizajn exteriéru, Digitálna maľba - koncept art, Dizajn digitálnych aplikácií.