Súkromná škola umeleckého priemyslu sa nachádza v obci Hodruša-Hámre v Žarnovickom okrese v Banskobystrickom kraji. Škola pôsobí v tejto lokalite už viac ako 110 rokov. Dnes je vyučovanie v škole zameraná dvoma hlavnými smermi: umeleckým a umeleckoremeselným

Naši absolventi nájdu široké uplatnenie v grafických ateliéroch, tlačiarňach, reklamných agentúrach, v tlači, v televízií, či zruční remeselníci v zlatníckych firmách, u umeleckých kováčov, ako reštaurátori kovu, puškári, rytci či pasiari v umeleckoremeselných prevádzkach a v iných súkromných a štátnych inštitúciách, alebo ako samostatne tvoriaci umelci.

V prípade, že sa rozhodnete u nás študovať niektorý z ponúknutých študijných alebo učebných odborov, budeme radi a tešíme sa, že Vás budeme môcť privítať v peknej, tichej a zaujímavej hodrušskej doline.