Kladieme dôraz na:

– schopnosť prezentovať výtvarnú myšlienku do finálneho umeleckého produktu

-prípravu na profesijné uplatnenie v prostredí súkromného podnikania alebo v inštitúciách so zameraním na umenie, kultúru, reklamu, divadlo, film, médiá

-prípravu na ďalšie štúdium na vysokých školách výtvarného zamerania, pedagogického zamerania a iných vysokých školách

-bohatú škálu praktických zručností – realizovať scénu, dekorácie, masku, navrhnúť a ušiť kostým, navrhnúť plagát alebo vizitku, hračku…

U nás žiaci získavajú naviac:

-individualizovaný prístup v rámci praktických odborných predmetov a pri práci na vlastných zadaniach a témach

-možnosť venovať sa tomu, čo je im v rámci výtvarnej tvorby najbližšie

-možnosť pracovať v malých skupinách žiakov

-motiváciu pri stretnutiach s úspešnými výtvarníkmi z praxe

-skúsenosti a zážitok úspechu prezentáciou vlastnej práce v rámci výstavnej činnosti

-praktické skúsenosti zo spolupráce pri realizácii predstavení v rámci  umeleckej verejnej produkcie vlastného školského divadla

-možnosť spolupráce s ostatnými umeleckými profesiami divadla – režisérmi, hercami, spevákmi vo vlastnom školskom divadle