mechanik počítačových sietí

Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola informačných technológií
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Stránky