SOŠ elektrotechnická v Žiline bola prvou školou svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1950 je jej poslaním pripravovať vysoko kvalifikovaných elektrotechnikov. Niekoľkokrát zmenila názov, ale dodnes ju ešte volajú „osemnástka“. Vzdelávacie programy sú zamerané na široké spektrum elektrotechniky, počínajúc silnoprúdom cez automatizáciu až po počítačové siete. Škola tak napĺňa svoje motto „Verná elektrotechnike“, pretože v minulosti až po súčasnosť  svojím smerovaním a skladbou študijných a učebných odborov bola a je verná elektrotechnike.

Naša ponuka odborov je komplexná, každý záujemca o elektrotechniku si u nás vyberie odbor podľa svojej študijnej predstavy a kondície. Ponúkame náš „štvorlístok“ (odborov) pre budúcnosť. Zasvätíme Ťa do tajov elektrotechniky, energetiky, priemyselnej informatiky a počítačových sietí. Získaš odborné a praktické zručnosti, výberom vzdelávacej oblasti sa budeš špecializovať. Pripravíme Ťa na štúdium na vysokých školách s elektro-zameraním. Naši absolventi sú žiadaní, ich uplatnenie na trhu práce je vysoké a mnohí pokračujú v štúdiu ďalej. Umožníme Ti vykonávať prax u zamestnávateľa a po skončení štúdia môžeš u neho získať svoje prvé zamestnanie.“

V našej ponuke máme:

 • 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2682 K mechanik počítačových sietí
 • 2975 M elektrotechnika

 

VÝHODY

 • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku
 • systém duálneho vzdelávania
 • kvalita vzdelávania potvrdená úspechmi na medzinárodných súťažiach
 • vlastná robotická súťaž „roSOŠEbot“
 • úzko špecializované dielne
 • príprava a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • telocvičňa, výdajná jedáleň