Sme škola zameraná na výučbu prevažne elektrotechnických odborov. Ale krajčírstvo a murárstvo nám tiež nie je cudzie. Našim poslaním je neučiť dnešných žiakov včerajšie učivo predvčerajšími metódami :) 

Škola má takmer 70 ročnú históriu vo vyučovaní elektrotechnických  odborov. Má výborné technické vybavenie. Spolupracuje vo vzdelávaní s renomovanými spoločnosťami, v ktorých môžu žiaci vykonávať praktické vyučovanie s možnosťou zamestnania po ukončení štúdia. Absolventi študijných a učebných odborov sú mimoriadne žiadaní na trhu práce, nakoľko škola vzdeláva len v odboroch, ktoré sú perspektívne. Pri ukončení študijných odborov žiak získava maturitné vysvedčenie, výučný list a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Pri ukončení učebného elektrotechnického odboru žiak získava výučný list a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Škola tiež vzdeláva žiakov v učebnom odbore krajčír a murár.

Žiaci majú možnosť ubytovania na školskom internáte priamo v priestoroch školy, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň.