• Škola má komplet zabezpečenú odbornú prax vo vlastných strojárskych a elektrotechnických dielňach
  • Strojárske dielne sú vybavené prostriedkami na ručné obrábanie a strojové obrábanie. Okrem sústruhov a fréz škola v roku 2009 v rámci kapitálových výdavkov obstarala CNC sústruh a CNC frézu. Tieto vysokokvalitné stroje patria medzi najmodernejšiu techniku, ktorou sa škola môže pochváliť a aj žiaci prejavujú vysoký záujem na prácu s nimi.
  • Odborné predmety sú vyučované v odborných učebniach- strojárstva, v jazykovom laboratóriu, učebni informatiky, odbornej učebni pre technické merania a elektrotechnickou učebňou.
  • Škola má dobre vybavenú posilňovňu, ktorú každoročne obnovuje a dopĺňa modernými strojmi.