SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Poprade patrí k najstarším školám a už 60 rokov pripravuje odborníkov v oblasti strojárskej výroby a informačných technológií. Súčasná kvalita školy potvrdzuje  jej potrebu i opodstatnenosť v podtatranskom regióne. Počas svojej existencie sa vyprofilovala z nenápadného učňovského strediska na významnú a úspešnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá nielen drží krok s aktuálnymi požiadavkami na kvalitné a moderné vzdelávanie, ale navyše stále hľadá nové možnosti a trendy v odbornom vzdelávaní na úrovni požiadaviek spoločnosti 21. storočia.