Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši sa nachádza v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš. Škola vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy stavebnej a Stredného odborného učilišťa stavebného.

Škola sídli v troch pavilónoch, ktoré sú od seba vzdialené asi 500 m: pavilón A sa nachádza na ulici Školská 8, pavilón B na ulici Jura Janošku 4, v oboch z nich prebieha teoretické vyučovanie. Odborný výcvik žiakov prebieha na pavilóne C, ktorý sa nachádza na ulici Družstevná 9.    

Škola už 72 rokov napĺňa tradíciu šikovných a uznávaných odborníkov z Liptova, poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch v oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky.

ponuka štúdia  na našej SOŠSLM    

4-ročné študijné odbory

staviteľstvo   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_3_stavitelstv...

operátor stavebnej výroby   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_4_operator_st...

mechanik stavebnoinštalačných zariadení  http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_5_mechanik_st...

3-ročné učebné odbory

murár, inštalatér   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_6_murar_a_ins...

strechár, strojný mechanik   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_7_strechar_a_...

autoopravár, elektromechanik   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_8_autoopravar...

2-ročné nadstavbové štúdium

stavebníctvo  http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_9_stavebnictv... 

strojárstvo   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_10_strojarstv...

elektrotechnika - energetika   http://www.sosslm.sk/images/ponuka_studia_na_sosslm/sosslm_11_elektrotec...

Využívame firemný software, moderné stavebné technológie a kladieme dôraz na zachovanie tradičných remesiel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov a odborníkov.

Žiaci remeselné zručnosti získavajú v reálnych podmienkach vo firmách napr. CRAEMER, GELIMA, tiež  v rámci produktívnej práce na stavbách v regióne Liptov a individuálne u živnostníkov pracujúcich v danom odbore. 

==================================================================================

Vážení rodičia milí deviataci,

prichádza čas ukončenia štúdia na základnej škole, čas rozhodovania sa čo ďalej. Je to obdobie zvážiť a zamyslieť sa nad uplatnením sa v budúcnosti.

Čo človek potrebuje k svojej existencii ?

Potravu, prácu, lekársku starostlivosť, vzdelanie, kultúru, šport, bývanie, zdravé životné prostredie.... Uvedené požiadavky pre ľudí zabezpečujú rôzne povolania a profesie. AJ keď sú rôznorodé a odlišné jedna oblasť ich spája, je to STAVEBNÍCTVO.

Takmer každá ľudská aktivita prebieha v stavebnom diele, či už interiérovom alebo exteriérovom. Stavebníctvo realizuje nové stavby, rekonštruuje existujúce objekty, vytvára infraštruktúru, formuje krajinu a teda ponúka širokú a nepretržitú možnosť uplatnenia sa.

Ako žiak - samozrejme, je veľmi dôležité uvedomiť si svoje schopnosti, pretože každý z nás je v niečom dobrý, šikovnejší, sú činnosti v ktorých sa nám darí a sme úspešní. Ďalším faktorom je motivácia, zaujíma ma daná oblasť? Chcem sa tomu venovať?

Ako rodič - všimli ste si koľko sa v poslednom období stavia? Potrebovali ste murára, obkladača, inštalatéra, prípadne inú stavebnú profesiu? Podarilo sa vám ich bez problémov zabezpečiť? Boli to ľudia vyučení v danom odbore? Čo kvalita práce? A veľmi dôležitá otázka koľko ste zaplatili?

Dovolíme si citovať prezidenta Stavebnej komory SR o.z. (www.stavebnakomora.sk/)

pána Ivana Pauera :

„Je všeobecne známym faktom, že na stavbách je už kritický nedostatok kvalifikovaných remeselných odborníkov (murár, inštalatér, maliar, klampiar, pokrývač, tesár a i.) od ktorých priamo závisí kvalita vykonanej práce.“

„Podľa mňa MUSÍ remeselné práce vykonávať len v odbore vzdelaný remeselník, teda tesárske práce len tesár, murárske práce murár atď. Žiadny pekár alebo kuchár nemá čo hľadať na montovaní stavebných konštrukcií a naopak, murár nemá opravovať autá.“

„Chýbajú kvalitní majstri stavebnej výroby a stavbyvedúci, ktorí sú v normálnom „stavebnom svete“ základná a neobíditeľná osoba, ktorá denno-denne po celý čas pracovnej smeny dohliada a riadi správnosť vykonávanej práce na jeho úseku výstavby!“

A PRETO SME TU PRE VÁS MY

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš v propagačných a prezentačných materiáloch ponúka možnosti vzdelávania sa v študijných a učebných stavebných odboroch so širokou škálou uplatnenia pri navrhovaní a realizácii stavieb, rekonštrukciách objektov, v priemysle stavebných hmôt, developerských aktivitách, ale i v realitnom trhu.

Škola tiež ponúka strojárske a elektrotechnické odbory súvisiace so stavebníctvom, ale reagujeme aj na prudký rozvoj automobilovej dopravy učebnými odbormi v tejto oblasti.

Základné informácie nájdete v priloženom materiáli. Kuknite na VIDEJKO (trvá asi 2 minútky) a niečo si u nás vyberte. V prípade záujmu o poskytnutie ďalších informácií sú v materiáli uvedené kontakty prostredníctvom, ktorých sa dozviete viac o ponuke SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši:

https://www.facebook.com/sosslm )

A my Vám prajeme dobrý odhad a múdry výber pri rozhodovaní o Vašej profesijnej budúcnosti, o Vašej budúcej strednej škole.

TEŠÍME SA NA VÁS kolektív SOŠSLM!!!