Stredná odborná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši sa nachádza v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš. Škola vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy stavebnej a Stredného odborného učilišťa stavebného.

Škola sídli v troch pavilónoch, ktoré sú od seba vzdialené asi 500 m: pavilón A sa nachádza na ulici Školská 8, pavilón B na ulici Jura Janošku 4, v oboch z nich prebieha teoretické vyučovanie. Odborný výcvik žiakov prebieha na pavilóne C, ktorý sa nachádza na ulici Družstevná 9.    

Škola už 70 rokov napĺňa tradíciu šikovných a uznávaných odborníkov z Liptova, poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch v oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky. Využíva firemný software, moderné stavebné technológie a kladie dôraz na zachovanie tradičných remesiel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov a odborníkov.