montér suchých stavieb

Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Stredná odborná škola stavebná