operátor stavebnej výroby

Stredná odborná škola stavebná
Spojená škola stavebná, Kremnička 10
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola polytechnická