nástrojár

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
Stredná odborná škola stavebná
Stredná odborná škola technická