strechár

Stredná odborná škola stavebná
Spojená škola stavebná, Kremnička 10