Chémia - penový hasiaci prístroj

V pokuse používame chemikálie a pomôcky, ktoré máte doma. Pokus poukazuje na akom princípe pracuje hasiaci prístroj. Zbytočne však doma nič nepodpaľujte, aby ste ho vyskúšali.