Chémia - voda a mydlo

Pokus nám ukáže, ako mydlo dokáže odpudiť čiastočky mletého čierneho korenia od jeho miesta dotyku na vode.