Spomienky našich absolventov

Zo spomienok našich bývalých absolventov... 

,,Nie to, čo mám, ale to, čo viem,  je mojím bohatstvom.”  (Thomas Carlyle)

"Tak ako mnohí terajší deviataci aj my sme mali problém rozhodnúť sa, kam naše ďalšie kroky povedú. Jednou z možností bolo gymnázium, aj keď sme si neboli dostatočne istí, či zvládneme tak náročnú školu, ako ju opisovali naši rodičia. Nabrali sme odvahu a vstúpili do študentského života gymnazistov. Neľutujeme. Táto škola nám ponúkla kvalitné vzdelanie, ktoré sme využili pri ďalšom našom štúdiu. Učenie a povinnosti sú na každej škole samozrejmé. Ináč to nebolo ani na našom gymnáziu. Ak sme chceli dosiahnuť výborné výsledky, museli sme sa pravidelne pripravovať. Ako škola sme nezaostávali ani s aktivitami vo voľnom čase, a to aj vďaka našej ŽŠR. Samozrejme, pri tom všetkom veľkú úlohu zohrali naši drahí profesori. Tí, naši, nám s akýmkoľvek problémom vedeli vždy a ochote pomôcť, poprípade venovať sa nám aj v popoludňajších hodinách. Už ako štvrtáci sme na sebe videli značný pokrok nielen vo vedomostiach, ale aj vo vývoji našej osobnosti. Boli sme odhodlaní i schopní zvládnuť aj tie najnáročnejšie prekážky v živote, pretože sme na tejto škole získali dobré a pevné základy. Neľutujeme...rozhodli sme sa správne."

 „Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.“ (Christine Gregoire )

"Pri výbere strednej školy som mala značný problém. V tomto veku som nevedela, akým smerom sa chcem ďalej uberať. Rodičia ma nasmerovali na Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Prvýkrát som tam vchádzala s obavou a veľkou neistotou. Postupne pri spoznávaní tejto školy, učiteľov a nových spolužiakov sa mi tu začínalo páčiť viac a viac. Nebudem tu opisovať školské akcie, ktoré nikdy nesklamali a vždy spríjemnili hodiny učenia sa. Najviac ma prekvapil prístup profesorov, ktorí boli ochotní pomôcť aj po vyučovaní a bolo vidieť, že to nie sú chodiace encyklopédie, ale aj ľudia s dobrým srdcom. Za 4 roky plné zážitkov, ktoré by mi iná škola a iný kolektív neboli schopní dať, neľutujem ani minútu strávenú tu. Gymnázium mi poskytlo nielen najlepšiu prípravu na vysokú školu, ale môžem všetkým zaručiť, že aj prípravu do života."

„Korene vzdelania sú horké, ale ovocie sladké.  (Aristoteles)

Gymnázium je škola, ktorá má pripraviť mladých ľudí na vysoké školy. Avšak, to svidnícke gymnázium ponúka oveľa viac. Nielen kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré je potrebné pri našom ďalšom štúdiu, ale aj motiváciu k celoživotnému učeniu sa. Zaujímavý a priateľský kolektív je základ každej školy. Je dôležité, aby sa žiaci cítili dobre v kruhu svojich spolužiakov. Práve v tomto bola naša škola veľmi špeciálna. Každý si tu našiel niečo svoje. Či už zástanca humanitných a prírodných vied alebo športový fanúšik. Výkony a súťaže, ktoré zdvihli ego nejednému z nás. Kvalitná príprava vo všetkých smeroch a posun vpred s vlastnými skúsenosťami. Na škole sú  odborné učebne, ktoré sú vybavené tou najmodernejšou technikou či pomôckami: napríklad na hodinách fyziky sme si mohli zostaviť vlastného robota alebo merať fyzikálne veličiny pomocou mobilnej aplikácie. Ale boli tu aj iné aktivity. Spomeniem „uchaľák“, študentský ples, karneval, lyžiarsky kurz, exkurzie či školské výlety Škola nie je len o učení, ale aj o športe – mali sme vlastnú floorbalovú ligu, zapájali sme sa do rôznych športových súťaží. A akí boli profesori? Možno boli prísni, ale ľudskí, dokázali človeka pobaviť a naučiť nové veci aj zábavnou formou. Poviete si, že gymnázium je ťažká škola. Na začiatku môjho štúdia som si to myslela aj ja, ale postupom času som zistila, že gymnázium bola tá najlepšia voľba v mojom živote. Spoznala som nových ľudí, naučila sa mnoho vecí, nielen to, čo je v učebniciach a zažila vtipné chvíle. Moje gymnázium som opúšťala s dobrým pocitom a peknými spomienkami.