Chémia - voda a sviečka

Pokus poukazuje na dej, pri ktorom po zapálení sviečky položenej na vode a jej následným prikrytím pohárom dôjde po pár sekundách k jej zhasnutiu z nedostatku kyslíka a voda z nádoby, v ktorej je sviečka sa dostane do pohára. Čáry máry? No uvidíme.