Chémia - obsah kyslíka vo vzduchu

Aj takto sa učíme počas dištančného vzdelávania - robíme pokusy. Týmto pokusom dokážeme, že na horenie je potrebný kyslík a pri jeho spotrebovaní sviečka zhasne.