Chémia - výmena kovov

Tento pokus opisuje redoxné deje, kde jeden kov sa vyredukuje na povrchu iného kovu.