Si deviatak a nevieš sa rozhodnúť kam na strednú školu?  

Čo robiť v budúcnosti? 

Čím chceš byť?  

Pokiaľ stále rozmýšľaš, nechaj nás inšpirovať Ťa... 

Ponúkame Ti kvalitné všeobecné vzdelanie:

  • pripravíme Ťa na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl, 

  • budeme podporovať Tvoj všestranný rozvoj, motivovať Ťa k celoživotnému učeniu sa,  

  • budeme Ťa vychovávať k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov, 

  • našou prioritou je spokojný žiak a preto Ti ponúkame individuálny prístup, 

  • posledný rok štúdia sa budeš venovať iba predmetom, ktoré budeš potrebovať na prijímačky a štúdium konkrétnej vysokej školy. 

Mimoškolská činnosť: 

Zapoj sa aj Ty aktívne do diania na našom gymnáziu a pomôž žiackej školskej rade organizovať pravidelné akcie a aktivity: 

  • prijímanie do cechu študentského („Uchaľák), 

  • Deň študentstva, Mikuláš, Vianočná akadémia, 

  • Študentský ples, karneval a ďalšie. 

  • Výlety do hôr a zahraničia 

Príď aj Ty k nám, staň sa jedným z nás, dáme Ti možnosť vyniknúť.