Chémia - horenie pod vodou

Horí niečo pod vodou? Je to možné? No pozrime sa.

Rozkladom dusičnanu bárnatého sa uvoľňuje kyslík a tak prskavka horí aj pod vodou.