Zapojili sme sa do projektu Noc divadiel 2021

Shakespeare je „IN“ - karanténna (javisková) reč

Účinkujú študenti odboru hudobno-dramatické umenie Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

Úprava textu a pedagogická príprava: Dominika Richterová

Strih a úprava videa: Jakub Fehér

Kreatívno-edukačný dokument o najznámejšom dramatikovi všetkých čias vznikol v čase dištančného vyučovania. Snaží sa hravým spracovaním priblížiť mladým, dospievajúcim ľuďom Williama Shakespeara tak, ako ho nepoznajú. A ten môže byť aj dnes „IN“. Presvedčte sa sami!

Účinkujú:

Bianka Molnárová, Maxim Rozenberg, Natália Bóriková, Jakub Fehér, Katrin Virágová, Julianna Ťahúňová, Miriam Pulíková, Dorota Hrnčiarová, Annamária Mikulová, Manuela Justová, Lucia Šimková, Sophia Makišová, Laura Slamková, Ema Trnavská

https://www.nocdivadiel.sk/program/2021/bratislava/385-konzervatorium