Operné štúdio Konzervatória (Erindo)

Operné štúdio Konzervatória každoročne prináša na scénu nový operný titul. Tieto predstavenia umožňujú našim žiakom v odbore spev predviesť publiku svoje interpretačné a herecké umenie, a to v spolupráci s komorným orchestrom CLASSICA, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto operných inscenácií. Veľkému úspechu sa tešil ERINDO, opera v troch dejstvách z pera Johanna Sigismunda Kussera/Jaroslava Meiera. ERINDO mal premiéru v novembri 2018 v Karloveskom centre kultúry a my vám ponúkame krátku fotoprezentáciu z predstavenia.