Big Band Konzervatória

Jednou z predností našej školy je aj to, že naši žiaci majú už počas štúdia príležitosti si zahrať na rôznych verejných podujatiach.

Malá chuťovka Big Band-u Konzervatória. Bratislava, 2021