Hudobno-dramatický odbor (Metrový koláč)

Aj takúto podobu má naše dištančné vyučovanie.