Škola škole - Nie je plech ako plech

Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu Škola škole. 

Spolu so Strednou odbornou školou dopravnou, Kvačalova 20, Bratislava sme zrealizovali dve spoločné podujatia pod názvom "Nie je plech ako plech" a tu sú fotografie jedného z nich, ktoré sa konalo u nás na škole.   

Účinkuje Big Band Konzervatória   

https://bit.ly/3d2jVu3