Študijné odbory

Štúdium na Konzervatóriu je možné v nasledujúcich študijných odboroch:

 • Hudobno-dramatické umenie
 • Spev
 • Hudba
  • Hra na klavíri
  • Hra na organe
  • Hra na flaute
  • Hra na zobcovej flaute
  • Hra na hoboji
  • Hra na klarinete
  • Hra na fagote
  • Hra na saxofóne
  • Hra na trúbke
  • Hra na lesnom rohu
  • Hra na pozaune
  • Hra na tube
  • Hra na bicích nástrojoch
  • Hra na husliach
  • Hra na viole
  • Hra na violončele
  • Hra na kontrabase
  • Hra na harfe
  • Hra na gitare
  • Hra na cimbale
  • Hra na akordeóne
  • Cirkevná hudba
  • Skladba
  • Dirigovanie